x
Zapomněli jste heslo?

Domů > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů
C+C Cimbál spol. s r. o., která je provozovatelem tohoto webu a e-shopu pro registrované i neregistrované obchodní partnery, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními Českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i Evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:
C+C Cimbál spol. s r. o.,
Dlouhá 415/3 , Jablonec nad Nisou , 46601
IČ: 27315827
Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: prodejnajbc@cimbal.eu

Jaké osobní údaje zpracováváme 

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb. V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, adresa, telefon a email. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a tedy zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy či poptávky z Vaší strany.
Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech dávají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.
Našim zákazníkům si dovolujeme zasílat obchodní sdělení s nabídkou našich služeb a informacemi o našich produktech na základě našeho zájmu nabízet zákazníkům vždy aktuální produkty. Pokud si nepřejete takovéto sdělení dostávat, můžete se z něho odhlásit přímo ve sdělení nebo nás kontaktovat na adrese: prodejnajbc@cimbal.eu
Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Časová osa zpracování osobních údajů
Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.
Vaše práva
Vaším právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných a chybných údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Budete-li se chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na vcimbal@cimbal.eu
Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti C+C Cimbál s.r.o. a chráníme je před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.
Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují  služby v oblasti IT a daňové evidence včetně orgánů státní moci. Těmto subjektům Vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v nutném rozsahu
například :
• vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
• správě našich informačních systémů a aplikací.
U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Copyright © 2011 C + C Cimbál s.r.o.

Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení.

Ok
Více o cookies zde