x
Zapomněli jste heslo?

Domů > Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě jablonec.cimbal.eu. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

1. Záruka

Minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců pro spotřebitele a u vybraných výrobků je navíc prodloužena nad zákonem stanovenou lhůtu. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

2. Záruka se nevztahuje na následující případy:

  • a) vady vzniklé špatnou montáží, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením
  • b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • c) vzniklá mechanickým poškozením zboží
  • d) elektrickým přepětím nebo podpětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
  • e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • f) zboží, které bylo upravováno zákazníkem

3. Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část. Spotřebitel pro rychlé vyřízení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem prodejní doklad dokládující uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám. Při uplatnění reklamace uvede zákazník, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím, nebo pokud reklamované zbožíjeví známky nečistot.

4. Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

Copyright © 2011 C + C Cimbál s.r.o.

Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení.

Ok
Více o cookies zde